Tuesday, December 27, 2011

Sa+Mo

همیشه خودم را مدیون آدم های با ذوق و سلیقه می دانم ؛همین آدم ها هستند که زندگی را برای ما شادتر می کنند.این مجموعه به سفارش معین صمدی و همسر عزیزش ساره طراحی و ساخته شد.معین و ساره جزو انیماتورهای بسیار خوب و دوست داشتنی هستند.ساختن عروسک هایشان برای من بسیار هیجان انگیز و باعث افتخار است.ا

No comments: